J.H.S. art s.r.o. umělecko-řemeslné zpracování kovů
Pod Brentovou 9, 150 00 Praha 5 - Smíchov , email: jhsart@seznam.cz tel +420 251 550 429, mobil: +420 777 186 449